11 Eylül 2012 Salı

9.sinif hayatımızda kimya konu anlatımı

9.sinif hayatımızda kimya konu anlatımı ekol hoca

Ekol hoca kimya dersleri kapsamında yeni müfredata göre hazırlanmış ve lise birlerin yani 9.sınıf kimya kitabının 5.ünitede geçen hayatımızda kimya konusunu sabun çamaşır sodası deterjan çamaşır sodası. Ekol hoca kimya temizlik maddelerinden sabun,deterjan ve çamaşır suyunun yapısı üzerinde çalışacağız. Sabun katı yada sıvı yağların -ki bu yağlar hayvansal yada bitkisel olabilir- kuvvetli bazlarla eritilmesiyle oluşturulur. Katı ve sıvı yağlara genel olarak trigliserit denilmektedir. Karbon sayısı 12 ve 18 arasında değişen karboksil asitleri(COOH) sodyum ve potasyum tuzlarına sabun deniliyor. Ramazan hocamızın anlatımıyla video üzerinde incelemelere devam edebiliriz.


9.sınıf Kimya
5.Ünite: Hayatımızda Kimya

A)Deterjan Sabun Çamaşır Sodası

Ekol hoca 9.sınıf hayatımızda kimya yaygın malzemeler kapsamında kireç harç beton cam ve bunların bileşenlerini incelemeye çalışacağız. Kireç taşı kalsiyumkarbonat şeklindedir. Sönmemiş kireç kalsiyumoksittir. Bunu sönmüş kireç haline getirmek için suyla reaksiyona sokuyoruz ve böylece kalsiyumhidroksit bileşiği oluşur. Sönmüş kireç tepkimesi özellik olarak ekzotermiktir. Sönmüş kirecin inşaat malzemeleri olarak kullanımının en önemli sebebi yapıştırıcı özelliğidir. Sönmüş kireç kumla karıştırıldığında kireç harç elde edilmiş olur. Reaksiyon açılımı olarak kalsiyum hidroksitin havadan aldığı karbondioksitle bu madde oluşuyor. Devamını videomuzda izleyebiliriz.
B)Beton Cam ve Seramik

Ekol hoca dokuzuncu sınıf müfredatına yeni eklenen son ünite hayatımızda kimya konusu alaşımlar ve boyaları inceliyoruz. Boya bir karışımdır. Boyaların oluşumundaki etkenler pigmentler(renklendirici ve örtücüler), bağlayıcılar, çözücüler(incelticiler) ve kimyasal katkılardır. Çözücülere örnekler su,aseton,toluen örnek olabilir. Reçine bir bağlayıcı maddedir. Titanyum,çinko-oksitler de örtücüler grubuna girebilir. Sırasıyla bu ayrımın da özelliklerini ekol hoca videomuzda incelemeye çalışıyoruz.
C)Boyalar ve Bileşenleri

Lise 1 hayatımızda kimya fotosentez,sindirim,solunum konusunu incelemeye çalışacağız. Fotosentez karbondioksit ve su harcayarak güneş ışığı ve klorofil sayesinde besin ve oksijen üretmek yani inorganik maddelerden organik maddeler üretme yöntemidir. Fotosentez bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. Biyolojide incelenen fotosentez kimya dilinde glikoz polimerleşir selüloz ve nişasta oluşur denilebilir. Yine konuda oksijenin kana geçişi karbondioksitin atılması gibi döngüleri de anlatacağız.

Hayatımızda kimyanın son alt başlığı olan çevre kimyası konusunda değişik kimya ile ilgili maddelerin olumlu ve olumsuz yönlerini çevre kirliliğini yapan zararlı maddeleri çevreye yayan kaynakları kirletilen ortamları endüstri(sanayi) çevre ve enerji ilişkilerini inceleyeceğiz. Gübrelerin çevreye etkisinde kimyasal gübre ph'ın çevreye etkisi fosfat miktarı yüzey aktif maddeler temizlik maddelerinden deterjanın içinde bulunan olumsuz maddeler havayı kirleten gazlar ve etkilerini ve daha birçok ayrıntıyı birlikte incelemeye başlayalım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder